Diensten

KSR B.V. is een zogenaamde multidisciplinaire projectontwikkelaar en leveren de volgende diensten;
KSR Projecten, (her) ontwikkeld leisure en recreatie  concepten vanuit een visie op integrale gebiedsontwikkeling. KSR Projecten  levert met een volledig netwerk met specialisten een compleet pakket van diensten van conceptontwikkeling naar financiering naar realisatie.

KSR beleggingen, belegt in commercieel vastgoed. In deze roerige economische tijd en de terughoudendheid bij banken en andere financiële instellingen investeert KSR zowel eigen als vreemd vermogen in commercieel vastgoed. Ook bieden wij management ondersteuning aan gebruikers of huurders om zodoende een langdurige structurele samenwerking op te zetten.

KSR advies werkt voor zowel overheden als private partijen.  Vanuit een ruime ervaring adviseren wij overheden en recreatieondernemers bij het gehele traject van haalbaarheidsverkenning van de eerste ideeën tot aan concrete inrichtingsplannen, bestemmingsplannen en vergunningaanvragen.