Missie

De leisure- en recreatiesector opereert in een snel veranderende markt, waarin actief ondernemerschap gewenst is. Van zowel ondernemers en overheden vraagt dit flexibiliteit en creativiteit om te komen tot structurele investeringen waarbij bedrijfseconomische haalbaarheid, groei van lokale economie en ruimtelijke kwaliteit samenkomen.

464610

Hiervan uit heeft KSR B.V. de volgende missie opgesteld: Door de koppeling van daadkracht, creativiteit, visie en eigen vermogen, een structurele bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat en de lokale economie.