Skip to content

Gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling
& beleggen in Commercieel-en recreatiefvastgoed.

KSR B.V. is een multidisciplinaire projectontwikkelaar
en leveren de volgende diensten;

KSR projecten

(her) Ontwikkeld leisure en recreatie concepten vanuit een visie op integrale gebiedsontwikkeling. KSR Projecten levert met een volledig netwerk met specialisten een compleet pakket van diensten van conceptontwikkeling naar financiering naar realisatie.

KSR Beleggingen

Belegt in commercieel vastgoed. In deze roerige economische tijd en de terughoudendheid bij banken en andere financiële instellingen investeert KSR zowel eigen als vreemd vermogen in commercieel vastgoed. Ook bieden wij management ondersteuning aan gebruikers of huurders om zodoende een langdurige structurele samenwerking op te zetten.

KSR advies

Werkt voor zowel overheden als private partijen. Vanuit een ruime ervaring adviseren wij overheden en recreatieondernemers bij het gehele traject van haalbaarheidsverkenning van de eerste ideeën tot aan concrete inrichtingsplannen, bestemmingsplannen en vergunningaanvragen.

Over KSR B.V.

KSR B.V. is een multidisciplinaire projectontwikkelaar in commercieel- en recreatiefvastgoed. Als projectontwikkelaar zijn wij gespecialiseerd in (her)ontwikkeling van toeristische voorzieningen, beleggingen in commercieel vastgoed en het voeren van projectmanagement en beleidsondersteuning voor (lokale) overheden.

Onze organisatie is voortgekomen uit een solide fundament van ruim 25 jaar ondernemen in verschillende sectoren en een passie voor leisure, recreatie en toerisme.

Gedrevenheid, gedegen kennis van zaken, flexibiliteit, managementkwaliteiten en zeer korte lijnen zijn kenmerken van onze organisatie. Waar nodig kunnen wij beroep doen op een uitgebreid netwerk van professionele projectpartners  als bouwondernemingen, (landschap) architecten en mede investeerders . Hierdoor zijn wij in staat snel en vakkundig in te spelen op de actuele marktomstandigheden.

Onze projecten

De leisure- en recreatiesector opereert in een snel veranderende markt, waarin actief ondernemerschap gewenst is. Van zowel ondernemers en overheden vraagt dit flexibiliteit en creativiteit om te komen tot structurele investeringen waarbij bedrijfseconomische haalbaarheid, groei van lokale economie en ruimtelijke kwaliteit samenkomen

Hoek van Holland aan zee

Ontwikkeling: Hoek van Holland naar vierseizoenenbadplaats

Malibu aan de Maas

74 luxe strandhuizen aan het strand van Hoek van Holland.