Skip to content

HOEK VAN HOLLAND AAN ZEE

De vierseizoenenbadplaats.

Over Hoek van Holland aan zee

De kust van Hoek van Holland kent een rijke historie en is een uniek kustgebied met groot potentieel. Een unieke ligging tussen de duinen, de polder, de kassen en de Waterweg, hier komen mensen bij elkaar om te genieten van de plek waar landschap en recreatie samenkomen. Het doortrekken van de metro tot op het strand is de directe aanleiding om dit perspectief nader te verkennen. Met de juiste aanpassingen en aanvullingen kan Hoek van Holland op de kaart worden gezet als vierseizoenenbadplaats met een eigen identiteit. Door het ontwikkelen van alle planaspecten zal het gebied een toegevoegde waarde zijn voor de regio Rotterdam en de Nederlandse kust.

Het plangebied betreft de Zeekant, het Zeeplein en het grondgebied tussen de Badweg en Noorderpier, de Zuidwesthoek van Dixhoorn. Het ambitiedocument heeft als doelstelling: Een duurzame, attractieve en veelzijdige vierseizoenenbadplaats.

Recreatiewoningen

Het plangebied biedt ruimte voor de toevoeging van circa 250 recreatiewoningen. Het totaal aantal woningen is bepaald zo dat het landschap beleefbaar blijft en niet wordt gedomineerd door zicht op bebouwing. Een belangrijke maatregel om dit te bereiken is de woningen niet gelijkmatig te verspreiden over het plangebied maar te clusteren.

Hotel & Parkeergarage

Het hotel is beleefbaar als een samengesteld gebouw, bestaande uit meerdere bouw volumes die vrij van elkaar geschakeld staan. Daarbij is zowel het uitzicht vanuit de hotelkamers bepalend als de dynamische beleving van de compositie van de gebouwdelen. Tussen de gebouw delen door is licht en lucht zichtbaar. Door de plaatsing van het hotel zal hinder door stuifzand voor het metrostation worden beperkt.

Strandpaviljoens

Horeca is in grote mate aanwezig in Hoek van Holland. Het meest kenmerkend zijn de strandpaviljoens. Momenteel bevinden zich op het strand (grote) paviljoens die zich richten op het brede publiek. Insteek zal zijn om de strandpaviljoens opnieuw te oriënteren langs een strandpad. Daarbij is er zicht op de zee, haven en duin en oriëntatie op de zon. Het aanbod zal verlegd worden tot kwalitatief goede strandpaviljoens met een hoogwaardige architectuur.

De Locatie

Het ontwikkelgebied betreft de Zeekant, het Zeeplein en het grondgebied tussen de Badweg en Noorderpier, de Zuidwesthoek van Dixhoorn. De ligging van de Zuidwesthoek is bijzonder en de huidige ruimtelijke kwaliteit biedt uitstekende aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een karakteristiek en aantrekkelijk landschap met veel mogelijkheden voor recreatief gebruik. Het zicht op de Nieuwe Waterweg, de wandeling over de Noorderpier, een duingebied om te struinen en de Atlantikwall als cultureel erfgoed zijn hier voorbeelden van.

Malibu aan de Maas

Het project Malibu aan de Maas behelst 74 luxe strandwoningen, die ingezet gaan worden voor de verhuur om meer verblijfstoeristen naar de badplaats te trekken.